Vanaf nu kan iedere burger zijn pensioenplannen raadplegen op mypension.be