Rechtsbijstandverzekering, om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden